0-4372-5437    

โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์

767 View 15 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60084616
ชื่อกิจกรรม : โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่15 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561
เวลา : 08.00-22.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 0990438380

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกราช โพธิแลกุ นายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


หน่วยกิจกรรม = 18 ชม.

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
34
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
34