0-4372-5437    

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560

939 View 13 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60041101
ชื่อกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 350 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 มิ.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่14 มิ.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุม เธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
โทร : 062-140-8078

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

ZAP
2019-06-16 23:16:14.450    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
263
จำนวนที่รับ
350

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
263