0-4372-5437    

สาธารณสุขรวมใจสร้างอัตลักษณ์ไทยจากพี่สู่น้อง

892 View 31 มกราคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60024615
ชื่อกิจกรรม : สาธารณสุขรวมใจสร้างอัตลักษณ์ไทยจากพี่สู่น้อง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 280 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่31 ม.ค. 2561 - 05 ก.พ. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่05 ก.พ. 2561 - 05 ก.พ. 2561
เวลา : 16.30-22.30
สถานที่ : สาขาสาธารณสุุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0961935142

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ปภาวี รัตนธรรม  อาจารย์ประจำสาขา


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
190
จำนวนที่รับ
280

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1