0-4372-5437    

การแข่งขันวิชาการและกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

635 View 31 มกราคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60022614
ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันวิชาการและกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 60 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่31 ม.ค. 2561 - 01 ก.พ. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่01 ม.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0986327549

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์อดิศักดิ์  พละสาร  อาจารย์ประจำสาขา


หน่วยกิจกรรม = วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
51
จำนวนที่รับ
60

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51