0-4372-5437    

มหกรรมกีฬาลูกพระวรุณเกมส์ ปีการศึกษา 2560

1,631 View 16 มกราคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60102622
ชื่อกิจกรรม : มหกรรมกีฬาลูกพระวรุณเกมส์ ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2500 คน
ค่าชั่วโมง : 30 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่03 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561
เวลา : 12.00-21.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสิทธิโชค  จันทร์นามอม นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ


หน่วยกิจกรรม    นักกีฬา   
                        30    ชั่วโมง
                                ผู้นำเชียร์ กองเชียร์   
  30    ชั่วโมง
                                ขบวนพาเหรด   
           12    ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1710
จำนวนที่รับ
2500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
74
คณะวิศวกรรมศาสตร์
57
คณะนิติศาสตร์
100
คณะครุศาสตร์
496
คณะวิทยาการจัดการ
163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
217
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
89
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
358
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
156