0-4372-5437    

มหกรรมกีฬาลูกพระวรุณเกมส์ ปีการศึกษา 2560

1,422 View 16 มกราคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60102622
ชื่อกิจกรรม : มหกรรมกีฬาลูกพระวรุณเกมส์ ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2500 คน
ค่าชั่วโมง : 30 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่03 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561
เวลา : 12.00-21.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสิทธิโชค  จันทร์นามอม นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ


หน่วยกิจกรรม    นักกีฬา   
                        30    ชั่วโมง
                                ผู้นำเชียร์ กองเชียร์   
  30    ชั่วโมง
                                ขบวนพาเหรด   
           12    ชั่วโมง

ZAP
2019-06-16 23:16:23.577    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1710
จำนวนที่รับ
2500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
74
คณะวิศวกรรมศาสตร์
57
คณะนิติศาสตร์
100
คณะครุศาสตร์
496
คณะวิทยาการจัดการ
163
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
217
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
89
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
358
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
156