0-4372-5437    

พิธีมอบเสื้อประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

480 View 04 มกราคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60022613
ชื่อกิจกรรม : พิธีมอบเสื้อประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 270 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่22 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
เวลา : 09.30-13.00
สถานที่ : ห้องประชุมวิษณุกรม 1 ชั้น 7 อาคาร 37
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0851361314

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุรัตนา เหล่าไชย  อาจารย์ประจำสาขาวิชา


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
199
จำนวนที่รับ
270

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199