0-4372-5437    

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของชาวอีสาน

633 View 06 ธันวาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60022612
ชื่อกิจกรรม : โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของชาวอีสาน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 พ.ย. 2560 - 01 พ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่01 พ.ย. 2560 - 01 พ.ย. 2560
เวลา : 08.00-17300
สถานที่ : วัดป่าอัมพวันม่วงน้อย
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0882391933

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสไบแพร กาฬแสง  นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร