0-4372-5437    

โครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

532 View 06 ธันวาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60056608
ชื่อกิจกรรม : โครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่20 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
เวลา : 08.00-14.00
สถานที่ : บ้านหนองโพด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 092-885-5483

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอริตา  ไปณรงค์  นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร    


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
35
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
35