0-4372-5437    

โครงการเรียนรู้ธรรมนำชีวิต

593 View 06 ธันวาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60015618
ชื่อกิจกรรม : โครงการเรียนรู้ธรรมนำชีวิต
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 24 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : วัดป่าสันติวันพันชาติ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์
โทร : 0895772113

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วัชรา  เสนาจักร์  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม


หน่วยกิจกรรม = 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
39
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
39