0-4372-5437    

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(ค่าย 3D)

695 View 13 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60085615
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(ค่าย 3D)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 27 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่13 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : วัดสว่างวารี ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 0990438380

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกราช โพธิแลกุ นายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    


หน่วยกิจกรรม 27 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
234
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
คณะวิทยาการจัดการ
19
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
4
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
170