0-4372-5437    

โครงการค่ายรวมพลคนจิตอาสาพาร่วมเรียนรู้

721 View 02 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60014616
ชื่อกิจกรรม : โครงการค่ายรวมพลคนจิตอาสาพาร่วมเรียนรู้
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 90 คน
ค่าชั่วโมง : 30 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
เวลา : 08.30-21.00
สถานที่ : โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยาคม อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์
โดย : ชุมนุมภาษาอังกฤษ
โทร : 0933029650

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอมรทิพย์ ทองอุบล   ประธานชมรม


หน่วยกิจกรรม  10 หน่วย  (30 ชั่วโมง)

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
63
จำนวนที่รับ
90

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62