0-4372-5437    

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

628 View 25 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60014615
ชื่อกิจกรรม : โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 40 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่30 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่01 ก.ย. 2560 - 01 ก.ย. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนบ้านมะค่าพิทยาคม ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
39
จำนวนที่รับ
40

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
39