0-4372-5437    

กิจกรรมมันลั่น ม. By SAMSUNG

677 View 13 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60304618
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมมันลั่น ม. By SAMSUNG
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่11 ก.ย. 2560 - 13 ก.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่13 ก.ย. 2560 - 13 ก.ย. 2560
เวลา : 17.00-20.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
90
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87