0-4372-5437    

โครงการทำบุญตักบาตร ชาวสิงห์ ครั้งที่ 6

1,139 View 05 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60085113
ชื่อกิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร ชาวสิงห์ ครั้งที่ 6
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 130 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่31 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
เวลา : 06.30-12.30
สถานที่ : ห้อง 151103-05 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
โดย : ชุมนุมรัฐศาสตร์
โทร : 093-457-5095

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฝันฤดี โสธิฤทธิ์ ประธานชุมนุมรัฐศาสตร์


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
68
จำนวนที่รับ
130

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
68