0-4372-5437    

โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 6 ปี ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ

937 View 30 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60034615
ชื่อกิจกรรม : โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 6 ปี ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่30 ส.ค. 2560 - 03 ก.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่02 ก.ย. 2560 - 03 ก.ย. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ลานพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ
โทร : 080-177-5642

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนัฐกร ไชยแสน  ประธานชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ


หน่วยกิจกรรม = 12 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
24
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1