0-4372-5437    

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. 2560

732 View 29 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60081212
ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่29 ส.ค. 2560 - 02 ก.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่02 ก.ย. 2560 - 02 ก.ย. 2560
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
โดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
20
จำนวนที่รับ
30

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
20