0-4372-5437    

Thailand 4.0 กับการพัฒนานักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3,189 View 29 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60032609
ชื่อกิจกรรม : Thailand 4.0 กับการพัฒนานักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่29 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่31 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
เวลา : 13.00-16.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0934789997

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอิทธิกร  ไชยมงคุณ  นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
508
จำนวนที่รับ
1200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
506