0-4372-5437    

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาบ้านของครู

5,831 View 02 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60015101
ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาบ้านของครู
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 700 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 มิ.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่04 มิ.ย. 2560 - 04 มิ.ย. 2560
เวลา : 11.00 น. - 17.00 น.
สถานที่ : อาคารศาสตราจารย์ พิเศษ บุญถิ่น อัตถาวร ตึก1 คณะครุศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0910636403

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมพุทธศาสนา พังบรรยาย ธรรมะ จากวิทยากรพิเศษ

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
462
จำนวนที่รับ
700

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
461
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1