0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม มกราคม 2562

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
04 ม.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 170/400 คน
ทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
04 ม.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 151/222 คน
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาสาธารณสุขชุมชน 2562
จัดโดยชุมนุมสาธารณสุขชุมชน    โรงอาหารหน้าโรงเรียนสาธิต (ชั้น2)
04 ม.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 142/230 คน
กีฬาสาธารณสุขสานสัมพันธ์น้อง-พี่ 2562
จัดโดยสาขาสาธารณสุขชุมชน    โรงอาหารหน้าโรงเรียนสาธิต (ชั้น2)
04 ม.ค. 2562 - 04 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 288/400 คน
อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2562
จัดโดยสำนักงานอธิการบดี    ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34
16 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 340/400 คน
วันครู
จัดโดยคณะครุศาสตร์    ห้องประชุมพระธาตุนาดูน