0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม ตุลาคม 2562

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
03 ต.ค. 2562 - 03 ต.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 147/350 คน
โครงการนิทรรศการถอดบทเรียนการฝึกปฏิบัติการทดลองสอนและการศึกษาสังเกต
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์    อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20 ก.ย. 2562 - 07 ต.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 7/5 คน
โครงการพัฒนาบุคคลกรด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จัดโดยสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว    บ้านดอนโมง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
13 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 51/60 คน
พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562
จัดโดยจังหวัดมหาสารคาม    ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม