0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2561

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
05 ก.พ. 2561 - 05 ก.พ. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 190/280 คน
สาธารณสุขรวมใจสร้างอัตลักษณ์ไทยจากพี่สู่น้อง
จัดโดยสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    สาขาสาธารณสุุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
03 ก.พ. 2561 - 03 ก.พ. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 33/100 คน
กิจกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV & AIDs ในกลุ่มชายรักชาย
จัดโดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 240/1000 คน
วันราชภัฏ 2561
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 138/1000 คน
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 121/350 คน
โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของนักศึกษาบ้านของครู
จัดโดยคณะครุศาสตร์    ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
15 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 33/100 คน
โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 11/30 คน
ค่ายสมาธิกับธรรมชาติ
จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ    บ้านภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย