0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม ธันวาคม 2562

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
06 ธ.ค. 2562 - 09 ธ.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 1/80 คน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ในศตวรรษที่ 21
จัดโดยชุมนุมเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
04 ธ.ค. 2562 - 04 ธ.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 151/1000 คน
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงถ้วย รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี ครั้งที่7
จัดโดยสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์    สนามอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม