0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม ตุลาคม 2565

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
18 ก.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 427/100 คน
กิจกรรมปลูกความดี วิถีพุทธ
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชั้น6)
27 ก.ค. 2565 - 20 ต.ค. 2565 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 182/500 คน
กิจกรรมทำบุญตักบาตรในระหว่างพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)