0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม มิถุนายน 2562

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
04 มิ.ย. 2562 - 04 มิ.ย. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 589/900 คน
กิจกรรมพาน้องไหว้พระพรหมเดินชมมหาวิทยาลัย และบำเพ็ญประโยชน์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
05 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 1350/3000 คน
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1
05 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 170/200 คน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคาร 15
05 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 169/200 คน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคาร 15
05 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 26/140 คน
โครงการปฐมนิเทศคณะนิติศาสตร์
จัดโดยคณะนิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
06 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 646/900 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์
จัดโดยคณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
05 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /200 คน
กิจกรรมสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม
05 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /200 คน
พิธีทำบุญตักบาตรประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /200 คน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 1484/3000 คน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2562
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา