0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม พฤศจิกายน 2560

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 63/90 คน
โครงการค่ายรวมพลคนจิตอาสาพาร่วมเรียนรู้
จัดโดยชุมนุมภาษาอังกฤษ    โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยาคม อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์
02 พ.ย. 2560 - 02 พ.ย. 2560 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 511/1000 คน
ประเพณีลอยกระทง
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 141/200 คน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(ค่าย 3D)
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    วัดสว่างวารี ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
15 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 149/250 คน
โครงการรณรงค์แยกขยะ สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
จัดโดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์    หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม