0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม พฤษภาคม 2561

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
05 พ.ค. 2561 - 05 พ.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /100 คน
ต้อนรับนักศึกษาใหม่
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์    ลานกิจกรรมอาคาร 10
07 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 75/300 คน
สัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสสารคาม
04 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 59/200 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
จัดโดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
22 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /50 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาความสามารถพิเศษ
จัดโดยชมรมทูบีนัมเบอร์วัน    ห้องชมรมทูบีนับเบอร์วัน อาคารศูนย์แทพย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์และสมาคมศิษย์เก่า
24 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 17/30 คน
โครงการครุวิชาการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดโดยคณะครุศาสตร์    คณะครุศาสตร์