0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม ตุลาคม 2564

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
18 ต.ค. 2564 - 18 ต.ค. 2564 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 45/300 คน
โครงการเตรียมพร้อมปรับตัวรับมือในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ให้ห่างไกล Covid - 19
จัดโดยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    ผ่านระบบออนไลน์
30 ก.ย. 2564 - 01 ต.ค. 2564 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 6/160 คน
โครงการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ คำสุภาพ คำแรง คำหยาบ คำติดปาก มิติการเปลี่ยนแปลง
จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย    ห้องประชุมช่อพยอม 2 อาคาร 36
02 ต.ค. 2564 - 02 ต.ค. 2564 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 10/160 คน
กิจกรรมวาทกรรมโควิด-19 ภาพสะท้อนผ่านวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทย
จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย    ห้องประชุมช่อพยอม 2 อาคาร 36
02 ต.ค. 2564 - 02 ต.ค. 2564 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 48/200 คน
สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อการแพร่กระจายทางศิลปะและวัฒนธรรมจากภาษาไทยสู่ภาษาอีสาน
จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย    ห้องประชุมช่อพยอม 2 อาคาร 36
01 ต.ค. 2564 - 01 ต.ค. 2564 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 102/300 คน
กิจกรรมประกวดดาวเดือน และดาวเทียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม