0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม กรกฎาคม 2563

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
01 ก.ค. 2563 - 01 ก.ค. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 62/120 คน
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์และพบอาจารย์ที่ปรึกษา
จัดโดยสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์    อาคารวิริยะ (อาคาร17)
02 ก.ค. 2563 - 03 ก.ค. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 82/600 คน
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์    อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี (อาคาร 34)
02 ก.ค. 2563 - 02 ก.ค. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /105 คน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชารัฐประศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา