0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม มิถุนายน 2567

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
06 มิ.ย. 2567 - 07 มิ.ย. 2567 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 2018/3000 คน
โครงการปฐมนิเทศประชุมเชียร์กลาง ประจำปีการศึกษา 2567
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
10 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 1328/2800 คน
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประปีการศึกษา 2567
จัดโดยกลุ่มงานเวชศึกษาป้องกัน กองพัฒนานักศึกษา    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 483/600 คน
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
จัดโดยกลุ่มงานเวชศึกษาป้องกัน กองพัฒนานักศึกษา    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 119/200 คน
โครงการปฐมนิเทศนักศคึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567
จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
17 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /250 คน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
จัดโดยอาจารย์นพดล ใหม่คามิ    ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 2 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 มิ.ย. 2567 - 13 มิ.ย. 2567 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 208/250 คน
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34
14 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 1926/3000 คน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา