0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม กรกฎาคม 2561

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
02 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 108/120 คน
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ชมรมรักษ์ไท
จัดโดยชมรมรักษ์ไท    ลานกิจกรรม อาคาร 36
05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 288/400 คน
ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 67/400 คน
ไว้ครูคณะวิทยาการจัดการ
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
06 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 93/100 คน
กิจกรรมแรกพบและเปิดบ้านครู สังคมศึกษา
จัดโดยชุมนุมสังคมเพื่อสังคม    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชั้นล่าง)
07 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 353/400 คน
กิจกรรมรับน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
07 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 130/170 คน
Big Cleaning Day ต้อนรับน้องใหม่สา-สุข สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
จัดโดยชุมรมสาธารณสุขชุมชน    อาคาร 23 และอาคาร 12 สาขาสาธารณะสุขชุมชน
05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 281/400 คน
พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 อาคาร 37
07 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 347/600 คน
กิจกรรมรับน้องวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ลานอเนกประสงค์ หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
02 ก.ค. 2561 - 02 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 86/110 คน
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ เลือด รปศ.
จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ตร์    อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
05 ก.ค. 2561 - 08 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 116/140 คน
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่ไทยสื่อสาร
จัดโดยชุมนุมสื่อสารมวลชน สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 1388/2500 คน
พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์
จัดโดยคณะครุศาสตร์    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
02 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 119/135 คน
โครงการรับขวัญคำแพง
จัดโดยสาขาวิชากระประถมศึกษา คณะครุศาสตร์    อาคารวิริยะ คณะครุศาสตร์
06 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 60/110 คน
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์
จัดโดยสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์    อาคาร 18 และอาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
02 ก.ค. 2561 - 02 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 51/120 คน
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ช่างอุตสาหกรรม
จัดโดยสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์    ศูนย์ซ่อมบำรุง อาคาร 19 และอาคาร 37 คณะวิศวกรรมศาสตร์
05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 86/170 คน
พิธีไหว้ครูและอบรมพื้นฐานการศึกษาในมหาวิทยาลัย
จัดโดยสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์    ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 อาคาร 37
06 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 99/110 คน
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องครูคอม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา    ลานกิจกรรมริมห้วยคะคาง ติดกับสนามอรุณปรีดีดิลก
04 ก.ค. 2561 - 04 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 96/110 คน
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา    ห้องพระชุมเกษตรวรุณ อาคาร 35
07 ก.ค. 2561 - 08 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 133/160 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จัดโดยกลุ่มงานเวชศึกษาป้องกัน กองพัฒนานักศึกษา    ห้องประชุม 100 ที่นั่ง อาคารกิจการนักศึกษา
04 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 103/150 คน
กิจกรรมสิงห์วรุณร่วมใจรับน้องใหม่สร้างสรรค์
จัดโดยชุมนุมรัฐศาสตร์    อาคารหลักสูตรรัฐศาสตร์ และสนาม 1
07 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /150 คน
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาฟิสิกส์
จัดโดยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์    หอประชุมยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
09 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 116/1000 คน
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
01 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 246/800 คน
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์    อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถิ่น
05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 78/150 คน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ตร์    ห้อง 905 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
09 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 349/400 คน
กิจกรรมต้อนรับน้องสานสัมพันธ์ เชื่อมใจมั่นพี่สู่น้อง
จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 32/100 คน
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ตุ้มโฮมชาว CTC
จัดโดยสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 96/150 คน
กิจกรรมเปิดบ้านชมรมพุทธรับขวัญน้องเข้าสู่ชมรม
จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ    ห้องชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น4
12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 258/400 คน
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญน้องพี่สาธารณสุขชุมชน
จัดโดยชมรมสาธารณสุขชุมชน    ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 อาคาร 37
06 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 135/170 คน
พิธีจุดเทียนต้อนรับน้องเข้าสู่สาขาสาธารณสุขชุมชน
จัดโดยชมรมสาธารณสุขชุมชน    ลานกิจกรรมหน้าอาคารสาขาสาธารณสุขชุมชน
12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 338/425 คน
ธีไหว้ครูกตัญญุตาบูชาคณาจารย์ และกิจกรรมผูกรักถักสายใยพี่น้องเอกไทยบายศรีสู่ขวัญ
จัดโดยชมรมรักษ์ไท    ห้องประชุมช่อพะยอม 1
09 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 81/100 คน
กิจกรรมฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์น้องใหม่ สานสายใจชีววิทยา
จัดโดยสาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์    โรงอาหารหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16 ก.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 373/3000 คน
กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษโปรแกรม (English Discoveries)
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16 ก.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 882/3000 คน
กิจกรรมการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Computer Literacy)
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /350 คน
พิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์    ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 2
19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /150 คน
พิธียกน้ำชาถวายตัวเป็นศิษย์
จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน    หอประชุมยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
02 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /150 คน
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สาขาวิชาภาษาจีน
จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน    อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08 ก.ค. 2561 - 08 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /50 คน
กิจกรรมต้อนรับน้องสาขาวิจิตรศิลป์
จัดโดยสาขาวิจิตศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    อาคารศิลปะกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 26/460 คน
พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
10 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /150 คน
พิธีไหว้ครูชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จัดโดยชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
09 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /110 คน
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา    หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21 ก.ค. 2561 - 01 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /3000 คน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
จัดโดยสำนักศิลปและวัฒนธรรม    วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม