0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2564

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
03 ก.พ. 2564 - 03 ก.พ. 2564 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 108/300 คน
กิจกรรมประชุมสามัญนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2563
จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร    ผ่านระบบออนไลน์
23 ก.พ. 2564 - 23 ก.พ. 2564 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 59/120 คน
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิตอล
จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร    ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร