0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม มกราคม 2563

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
09 ม.ค. 2563 - 09 ม.ค. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 252/500 คน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    อาคาร36 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญหาท้องถิ่น
15 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 152/400 คน
โครงการเทคโนโลยีที่ก้าวไกลกับการศึกษาไทยที่เปลี่ยนแปลง
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์    ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร1
03 ม.ค. 2563 - 07 ม.ค. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 12/60 คน
ค่ายครุศาสตร์ฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่17
จัดโดยคณะครุศาสตร์    โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
16 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 218/600 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระลึกพระครูบูรพาจารย์
จัดโดยคณะครุศาสตร์    ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร1
17 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 105/220 คน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
จัดโดยสาขาชีววิทยา คณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20 ม.ค. 2563 - 20 ม.ค. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 28/40 คน
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโดยสาขาวิชาค    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ม.ค. 2563 - 02 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /200 คน
โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 27
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27 ม.ค. 2563 - 07 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /150 คน
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร    ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
24 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 7/30 คน
สัมมนาเทคโนโลยีการศึกษาแห่งโลกอนาคต
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์    ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
24 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 50/200 คน
จิตอาสาร่วมพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี2563
จัดโดยจังหวัดมหาสารคาม    หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม