0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม พฤษภาคม 2566

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
12 พ.ค. 2566 - 12 พ.ค. 2566 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /20 คน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12 พ.ค. 2566 - 12 พ.ค. 2566 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /32 คน
โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา
จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร    จังหวัดชลบุรี
12 พ.ค. 2566 - 12 พ.ค. 2566 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /25 คน
โครงการพัฒนศักยภาพ และเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา
จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม