0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม มีนาคม 2562

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
01 ม.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /500 คน
Gooebye senion 2019
จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์    ลานกิจกรรม หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
01 ม.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 228/300 คน
ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่10/2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
07 ม.ค. 2562 - 07 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 42/100 คน
ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่11/2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
07 ม.ค. 2562 - 07 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 65/100 คน
ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่12/2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
08 ม.ค. 2562 - 08 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 101/120 คน
ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่13/2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
08 ม.ค. 2562 - 08 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 54/200 คน
ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่14/2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 115/140 คน
ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่15/2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 56/100 คน
ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่16/2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 61/100 คน
ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่17/2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 40/100 คน
ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่18/2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 1429/2500 คน
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา2561
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34